Firma MoSoCo przygotowała specjalny, wielowątkowy program współpracy dla swoich Partnerów. W ramach Programu Partnerskiego MoSoCo współpracujące firmy mają możliwość uzyskania dostępu do informatycznej platformy B2B służącej do automatycznej wymiany informacji. Dostęp do platformy B2B daje możliwość składania zapytań ofertowych na dostawy rozwiązań MoSoCo, z możliwością wskazania parametrów specjalnych, które są istotne dla zamawiajacego. Dzięki platformie B2B MoSoCo jest w stanie przygtować kompletną ofertę dostawy rozwiązania, integrującą elementy dostaw od różnych dostawców. Takie podejście do problemu realiacji dostaw daje możliwość złożenia zapytania na najbardziej skomplikowane dostawy urządzeń i usług IT lub kompleksowych rozwiązań ICT, w jednym miejscu, właśnie w systemie informatycznym MoSoCo. 

Platforma B2B firmy MoSoCo umożliwia również dostawcom bezpośrednie składanie ofert kompleksowych, w ramach pojawiajacych się zapytań, a także wskazywania wybranych elementów z zapytania ofertowego, które partner jest w stanie dostarczyć na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Portner MoSoCo zainteresowany dostawą towarów lub usług może też złożyć swoją ofertę w systemie B2B MoSoCo, która będzie widoczna na stronach wymiany handlowej MoSoCo, dzięki czemu Partnerzy i Klienci MoSoCo będą mogli poznać dodatkowe produkty. 

mosoco vas netFirma MoSoCo jest infrastrukturalnym globalnym operatorem telekomunikacyjnym zarówno sieci stacjonarnych, jak i ruchomych (mobilnych), który świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym m.in. w zakresie mobilnej i stacjonarnej telefonii cyfrowej, wideotelefonii, transmisji danych oraz usług telewizyjnych w ramach własnej platformy zintegrowanych usług multimedialnych Qube TV.

MoSoCo posiada koncesję na dostawę usług telekomunikacyjnych wydaną przez UKE o numerze 9406. W ramach projektu związanego z rozbudową infrastruktury ostatniej milli, firma MoSoCo jest zainteresowana wybudowaniem na terenie każdej gminy w Polsce cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej o wysokich parametrach jakościowych, dającej dostęp do cyfrowych usług telekomunikacyjnych, w tym do usługi dostępowej do szerokopasmowego Internetu, o prędkości przesyłu danych od i do użytkownika końcowego o prędkości 300/300 Mb/s i wydajności dla stacji BTS powyżej 900 Mb/s. Jest to obecnie najszybsza, i najbardziej wydajna technologia budowy szerokopasmowych sieci dostępowch na świecie, która jest oparta o protokół transmisji zgodny ze standardem IEEE 802.11 b/g/n, dzięki czemu z zasięgu stacji BTS firmy MoSoCo może skorzystać blisko 95 % urządzeń wyposażonych w karty radiowe WiFi standardu 11 b/g/n.

Budowa na terenie Polski, telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do sieci cyfrowych, prowadzona jest w oparciu o środki własne, jak również planowane jest przeprowadzenie jej rozbudowy w ramach działania POPC 1.1. W znacznej części, nie objętej działaniem POPC, rozbudowa infrastruktury będzie następowała w ramach projektów komercyjnych oraz projektu Internetu społecznego (publicznego) realizowanego w ramach Hot Spotów gminnych. W ramach wybudowanej infrastruktury, niezależnie od możliwości zaoferowania, mieszkańcom gminy jak również gościom przyjezdnym, dostępu do zasobów Internetu, MoSoCo oferuje najnowocześniejsze cyfrowe rozwiązania telekomunikacyjne takie jak stacjonarną i mobilną telefonię cyfrową, wideo rozmowy, wideokonferencje, telewizję hybrydową, jak również inne usługi dodane do usług telekomunikacyjnych (tzw. VAS), a także usługi dla przedsiębiorców w ramach Chmury Cybernetycznej (tzw. Cloud Computing) w modelu SaaS i QaaS. Większość oferowanych przez nas usług jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce, a wielu przypadkach także i na świecie.


Value Added ServicesFirma MoSoCo od lat specjalizuje się w budowie najnowocześniejszych aplikacji i systemów IT, w tym także wykorzystywanych w telekomunikacji i teleinformatyce. W ostatnim czasie nasi inżynierowie opracowali wiele nowoczesnych rozwiązań, które pozytywnie przeszły testy i badania techniczne i aktualnie rozpoczynamy budowę globalnej sieci radiowej, którą zamierzamy pokryć znaczną część kraju (docelowo planowane jest wybudowanie ponad 70.000 stacji dostępowych, głównie w miejscach o dużym zagęszczeniu odbiorców). Dodatkowo pragniemy poinformować, że nasze rozwiązanie w zakresie Chmury Cybernetycznej (Cloud Computing) zostało wybrane, jako wiodące w ramach Europejskiego projektu EuroCloud, które uzyskało finansowe wsparcie Komisji Unii Europejskiej zajmującej się zagadnieniami Cloud Computingu. W ramach tego działania pragniemy wspierać polskie firmy w łatwiejszym i mniej kosztownym dostępne do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, w tym do rozwiązań SaaS w ramach technologii Cloud Computing. Dla realizacji tego celu zostało przez nas opracowane i wdrożone rozwiązanie QaaS (Quallity as a Service), które jest kompleksowym systemem zarządzania firmą w formie elektronicznej, dostępnym z dowolnego miejsca w świecie, przy wykorzystaniu dowolnych urządzeń takich jak komputery, laptopy, tablety czy smartfony.

Klikając w linki bocznego menu, można znaleźć dokładniejsze opisy rozwiązań firmy MoSoCo, w podziale na kategorie kierowane do grupy docelowej. Ninniejszy podział to przede wszystkim nasza rekomendacja danego rozwiązania dla danej grupy, co oznacza, że gdy będziesz zainteresowany jakimś rozwiązaniem, a nie jesteś lub nie czujesz się członkiem danej grupy w niczym to nie przeszkadza, żeby takie rozwiązanie nabyć lub przetestować.

Pamiętaj to są tylko rekomendacje !

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp