W ramach realizowanego Projektu, współfinansowanego przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej pt. "Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami" firma MoSoCo, będąca beneficjentem tego działania, przewiduje dostawę urządzeń i usług w ramach kilku odrębnych konkursów. 

Działania konkursowe i terminy ich ogłoszenia zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, tak aby na każdym z etapów realizacji zapewnić dostawę niezbędnych elementów projektu. 

W związku z powyższym w ramach działań konkursowych pojawi się kilka ogłoszeń, ze szczegółami których można zapoznać się klikajac w link dla poszczególnego ogłoszenia. Po przekierowaniu na stronę danego konkursu można pobrać załączniki dtyczące danego konkursu, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz niezbędnych dokumentów oraz miejsca i terminy składania ofert.

Z wynikami poszczególnych konkursów można zapoznać się na stronie : Wyniku konkursów

Konkurs nr 01/08/2014 - termin i miejsce składania ofert: 23 września 2014 roku, godzina 17:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa sprzętu komputerowego - infrastruktura HP Blade, macierz dyskowa, VMware, Red Hat Linux

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 01/08/2014

Konkurs nr 02/08/2014 - termin i miejsce składania ofert: 07 października 2014 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa sprzętu komputerowego - urządzenia UTM klasy Fortinet 3700 i Fortinet 1000

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 02/08/2014

Konkurs nr 01/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 16  marca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa usługi - projekt relacyjnej bazy danych obsługującej platformę sprzedażową

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 01/08/2015

Konkurs nr 02/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 15 czerwca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa oprogramowania: MS SQL Server, Sage Symfonia Forte

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 02/08/2015

Konkurs nr 03/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 15 czerwca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 03/08/2015

Konkurs nr 04/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Wykonanie strony www Projektu

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 04/08/2015

Konkurs nr 05/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa usługi konfiguracji środowiska serwerowego oraz instalacja i konfiguracja sprzętu. Oprogramowanie środowiska OS

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 05/08/2015

Konkurs nr 06/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa wysokowydajnych stacji roboczych XEON 3.0 GHz, dostawa laptopów 4K UHD

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 06/08/2015

Konkurs nr 07/08/2015 - termin i miejsce składania ofert: 17  sierpnia 2015 roku, godzina 16:00 w siedzibie Zamawiającego

Przedmiot konkursu: Dostawa oprogramowania dedykowanego B2B - usługa oprogramowania aplikacji platformy sprzedażowej, przeprowadzenie testów, wdrożenie systemu

Szczegółowy opis oraz dokumentacja dotyczące konkursu znajdują się pod adresem -> Konkurs nr 07/08/2015

Z informacjami ogólnymi dotyczącymi realizowanego Projektu można zapoznać się pod poniższymi adresami stron www:

Konkurs: Konkurs na dostawę urządzeń i oprogramowania

Projekt: Wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp