Mobile Everest to kompleksowa infrastruktura telekomunikacyjno-informatyczna wyposażona w rozwiązania szerokopasmowego dostępu do systemów operacyjnych, aplikacji i baz danych, oparta o cyfrową transmisję danych, umożliwiająca kompleksowe, zdalne zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi wykorzystywanymi do celów prywatnych lub biznesowych.everest net


W ramach sieci Mobile Everest możemy wyróżnić następujące sekcje:

  • Środowisko kolokacyjne Qloud.IT (Quality Cloud) zbudowane w oparciu o technologię VMware oraz wirtualne serwery i macierze HP 3PAR firmy Hewlett Packard.
  • Infrastrukturę telekomunikacyjną VivaTo (prędkość przesyłu mobilnego do 450 Mbps) zbudowaną na bazie operatorskiej technologii WiFi w standardzie 802.11 g/n oraz łączy światłowodowych, przy wykorzystaniu urządzeń firmy FortiNet,
  • Multimedialną platformę usług dodanych do usług telekomunikacyjnych VAS Net,
  • Informatyczną patformę aplikacyjną dostępną w modelu SaaS,
  • Punkty samodzielnej obsługi klienta umożliwiających dostęp do usług w systemie 24/7/365,

W ramach oferty telekomunikacyjnej w sieci Mobile Everest proponujemy kompleksową usługę outsourcingu działu telekomunikacyjnego oraz infrastruktury ICT wraz z kompleksowym jej finansowaniem, w tym dostęp do jednej z najnowocześniejszych technologicznie przestrzeni kolokacyjnych oraz  środowiska telekomunikacyjno-informatycznego zbudowanych na bazie serwerowych rozwiązań HP Blade i wirtualnych macierzy HP 3PAR, wraz z możliwością zbudowania prywatnej sieci IP VPN / APN w oparciu o łącza stacjonarne i radiowe, dających możliwość  bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do danych oraz aplikacji służących zarówno do obsługi infrastruktury Cloud Computing, jak również wspierających działania dodatkowe, wykorzystywane do celów prywatnych lub biznesowych.

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp