Platforma QaaS jest rozwiązaniem dedykowanym dla małych, średnich i dużych firm dostępnym w modelu Cloud Computing. W ramach platformy zostały wyodrębnione branże działalności zawierające charakterystyczne ustawienia według i w ramach tych branż. Qaas jest kompleksowym systemem ERP zawierajacym w sobie zarówno moduły obsługi sprzedaży, CRM, obsługi marketingowej czy fiskalnej.

ERP to z języka angielskiego Enterprise Resource Planning czyli system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. ERP to zbiór funkcjonalności zawartych w aplikacji, które pozwalają integrować działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych. ERP przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych - a ostatnio bardzo często jest też wykorzystywany w systemach sieci partnerskich czy franczyzowych. System obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W nowoczesnych aplikacjach ERP pracujących on-line informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji.QaaS schemat pion

Zintegrowany system ERP pozwala na symulację różnorodnych działań i ich analizę. Umożliwia to lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Systemy ERP uzupełnia się także dodatkowymi modułami, którymi mogą być np. CRM (Customer Relationship Management) czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami, SCA (Supply Chain Automation), e-biznes - przyjmowanie i wysyłanie zamówień przez internet, moduły rachunkowości zarządczej, hurtownie danych, zarządzanie wiedzą, GM/dystrybucja.

Platforma QaaS jest  kompletnym systemem  do zarządzania firmą. Jest on dedykowany bardzo szerokiej gamie odbiorców. Przy jego tworzeniu  priorytetem była jakość rozwiązania, rozumiana jako usługa, dostępna dla każdej firmy za niewielką kwotę w formie opłaty abonamentowej.

QaaS to wielofunkcyjny system, którego możliwości daleko wykraczają poza prostą obsługę sprzedaży produktów i usług. Funkcje programu QaaS pozwolą  sprawnie rozliczać koszty prowadzenia firmy, prowadzić kampanie promocyjne, zdobyć nowych klientów, usprawnią organizację rezerwacji i pozwolą zarządzać dostępnymi w sprzedaży artykułami.

Każda branża ma modułową budowę i składa się dużej liczby przydatnych funkcjonalności. Począwszy od wirtualnej recepcji, poprzez zarządzanie personelem, bardzo rozbudowanymi funkcjonalnościami wspomagającymi marketing oraz sprzedaż.

Moduły Recepcja i Terminarz służą do szeroko pojętej  pracy z klientem. Pozwalają nie tylko mieć uporządkowane terminy zabiegów i usług, ale zawierają bazy danych  klientów,  pozwalają też na komunikację z nimi wysyłając  powiadomienia SMS-em lub email.

Moduły Pracownicy,Prowizje  oraz  Zadania pozwalają sprawnie zarządzać personelem .

Moduły Statystyki, Programy Lojalnościowe oraz moduł Urodziny tworzą zaplecze marketingowe firmy. Możemy dzięki nim można monitorować jakie usługi lub zabiegi są najbardziej popularne, którzy klienci są najbardziej lojalni i objąć ich programem lojalnościowym, a którzy klienci pojawiają się sporadycznie  i kierować do nich dostosowane akcje promocyjne.

Dzięki modułowi Sprzedaż otrzymujemy  przejrzystość finansowej działalności przedsiębiorstwa.

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp