Projekt unijny POIG 8.2.

Firma MoSoCo z powodzeniem zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2. Wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B pomiędzy współpracującymi firmami.

nasza wizja

Postęp technologiczny z jakim mamy w ostatch latach do czynienia stworzył nam dwa odrębne środowiska, dzielac rzeczywistość w jakiej się znajdujemy na realną i wirtualną. Coraz częściej, z uwagi na atrakcje jakie znajdujemy w świecie wirtualnym oraz, jak nam się pozornie wydaje,  z uwagi na "pełną kontrolę" jaką nad nim mamy,  zamykamy sie w nim, całkowicie tracąc kontakt z rzeczywistością,

MoSoCo, i osoby skupoione wokół tego projektu, Świat Realny i Świat Wirtualny widzimy jako jedno wzajemnie się uzupełniające i przenikające środowisko, w którym wartości nadrzędne przypisujemy zdarzeniom występującym w świecie realnym. Świat wirualny, do którego bardzo często zaczynamy uciekać, w naszej wizji jest jedynie miejscem wsparcia działań zachodzących w realu, miejscem chwilowej rozrywki, miejscem przechowywania pamiątek z wakacji czy imprez firmmowych. Ten świat ma jedynie wspierać nasze działania w realu. W ramach realizowanych projektów, także współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budujemy wirtualne środowiska cyfrowe, które mają nam zapewniać komfort życia w świecie realnym. 

Sucesywnie dążymy do takiego rozwiązania, w którym wszelkie działania i zdarzenia jakie zachodzą w świecie wirtualnym pozwolą nam na pełniejsze wykorzystanie środowiska realnego, traktowanego przez nas jako środowiska naturalnego dla człowieka. Nasz wizja przyszłości opiera się na wszelkim działniu nastawionym na powrót do naturalnego środowiska człowieka współpracującego z wytworzonym przez tego człowieka światem cyfrowym, w taki sposób, aby świat naturalny pozostał światem bazowym dla nas wszystkich.

nasza misja

MoSoCo jest innowacyjną firmą telekomunikacyjną, działającą na rynku nowych technologii, której misją jest dostarczanie najlepszych na rynku rozwiązań w zakresie cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz aplikacji mobilnych i serwisów usług dodanych do usług telekomunikacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu w stanie nienaruszonym naturalnego środowiska człowieka.

Za cel stawiamy sobie poprawę jakości cyfrowych usług telekomunikacyjnych oraz zintegrowanych usług multimedialnych, jak również zwiększenie do nich dostępności użytkownikom końcowym, poprzez budowę sieci szerokopasmowych o dużej prędkości przesyłu danych oraz przepustowości stacji bazowych, uzupełnionych o intuicyjne i funkcjonalne aplikacje informatyczne. Swój rozwój planujemy realizować razem z partnerami technologicznymi, technicznymi i handlowymi w oparciu o wdrażane lub implementowane w naszym środowisku cyfrowym rozwiązania.

Ogólnie rzecz ujmując: komunikujemy zawsze i wszędzie, łączymy gdy jest to potrzebne, uczymy kiedy to tyko możliwe, bawimy w czasie przeznaczonym na rekreację, udostępniamy informacje w sposób powszechny i skuteczny, bezpiecznie przechowujemy i chronimy dane, dostarczamy rozrywkę multimedialną poprzez nowoczesne technologie telekomunikacyjne oraz dbamy o ich wysoki standard, przy dołożeniu wszelkiej troski o środowisko naturalne.

StrategiaFirma MoSoCo jako operator telekomunikacyjny działający na rynku cyfrowych usług stacjonarnych i mobilnych, jest nastawiony na dostawę swoim klientom rozwiązań telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych powstałych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Jesteśmy także organizacją wspierająca realizację nowatorskich pomysłów i projektów w dziedzinie IT, poprzez ich inkubację, złożenie w całość, znalezienie relacji inwestorskich i partnerskich, krótkoterminowe i długoterminowe finansowanie budowy i rozwoju oraz kompleksowe przeprowadzenie testów i końcowego rynkowego wdrożenia.

Celem firmy MoSoCo jest komercjalizacja wdrażanych projektów. Wprowadzając kierunkowe zarządzanie projektami MoSoCo dąży także do maksymalizacji ich wartości poprzez ich skuteczną i wielokanałową propagację na rynku usług telekomunikacyjnych i informatycznych. MoSoCo działa na zasadach partnerskich tworząc wokół siebie rodzinę firm wzajemnie się wspierających i wspólnie realizujących powzięte cele biznesowe. Dzięki uzyskanemu w ten sposób efektowi synergii udało się firmie MoSoCo, wraz jej z Partnerami, zrealizować bardzo dużo ciekawych i nowatorskich projektów z branzy telekomunikacyjnej i IT. Wiele projektów MoSoCo zyskało międzynarodowe uznanie, a niektóre z nich, tak jak projekt technologicznej platformy obsługi transakcji zbliżeniowych w modelu Cloud Computing, o nazwie własnej MoSiVO NFC, zostały nominowane do światowej nagrody Contactless and Mobile Awards 2013 w Londnie, lokując myśl techniczną  polskich inżynierów w gronie najlepszych rozwiązań telekomunikacyjnych świata. 

Alternatywą dla obecnie dostępnych rozwiązań płatnego dostępu do Internetu oraz rozwiązań informatycznych. jest budowana przez MoSoCo oraz firmy partnerskie wraz z firmami z grupy kapitałowej FNT, wysoko technologicznie zaawansowanej teleinformatycznej platformy usług dodanych do usług telekomunikacyjnych, zawierająca dużą ilość serwisów usług dodanych VAS oraz aplikacji dedykowanych dostępnych w modelu Software as a Service, dzięki której klienci i partnerzy zawsze i wszędzie mają dostęp do wiedzy oraz cyfrowych danych firmowych lub prywatnych. 

W ramach spółek partnerskich i spółek z grupy FNT "enter finto" powstała koalicja firm, oferujących różnorodne usługi, oparte o szerokopasmowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej, aplikacji i danych cyfrowych. Firma MoSoCo w pełni obejmuje finansowaniem projekty technologiczne realizowane we współpracy z Partnerami, które zostały zatwierdzone przez zespół kwalifikacyjny ds. projektów IT i ICT.

Zostań Partnerem MoSoCo

Jeżeli uważasz, że Twoja oferta handlowa lub zakres świadczonych usług może spotkać się z zainteresowaniem ze strony MoSoCo lub współpracujących z nią firm, skontaktuj się z nami niezwłocznie. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z wieloma dostawcami towarów i usługodawcami. Nasze projekty inwestycyjne oraz realizacje w branżach telekomunikacyjnej, ICT i automatyce, wymagają dostaw w bardzo szerokiej gamie towarów. Być może produkujesz lub dostarczasz wyroby, których my poszukujemy. Nasza Platforma partnerska B2B bardzo ułatwia i automatyzuje zawieranie transakcji. Dzięki niej obrót towarami i usługami stał się niezwykle prosty i dynamiczny. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp