mosocoZnak graficzny oraz nazwa własna MoSoCo® - są zastrzeżoną i prawnie chronioną wartością firmy MoSoCo Sp. z o.o. oraz przypisanych do niej usług i serwisów firmy MoSoCo. Użycie nazwy lub znaku graficznego MoSoCo® na innych stronach internetowych, nie związanych z projektami lub usługami MoSoCo, lub w innych materiałach czy publikacjach, możliwe jest jedynie za zgodą i na zasadach ustalonych z włascicielem marki MoSoCo. Większość rozwiązań zademonstrowanych na niniejszej stronie dostępnych jest jedynie w firmie MoSoCo lub u partnerów firmy MoSoCo.

Jako firma działająca na rynku usług telekomunikacyjnych i technologicznych dla sektora B2B, który obsługuje klienta końcowego w modelu B2C, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i obecności w życiu publicznym wielu użytkowników dostarczanych przez nas rozwiązań.
Respektujemy różnorodność oczekiwań, potrzeb, kultur użytkowników oraz akceptujemy odmienność ich wartości i tradycji.

W naszej pracy kierujemy się filozofią firmy oraz poniższymi zasadami postępowania: 

 • Celem naszej pracy jest zadowolenie każdego Klienta, a zadowolenie naszych klientów jest naszą radością oraz bodźcem do dalszego działania.
 • Osiągnięcie zamierzonego celu jest dla cłego naszego zespołu sprawą najwyższej wagi.
 • Dzięki pracy zespołowej urzeczywistniamy nasze cele.
 • Chcemy należeć do czołówki firm naszej branży na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych.
 • Klient odgrywa zasadniczą rolę w naszej firmie, bo to on jest odbiorcą naszych rozwiązań.
 • W naszej pracy nastawieni jesteśmy na dialog z naszymi parnerami i klientami.
 • Zdajemy sobie sprawę, że wydajność i jakość pracy oraz oferowane ceny sprzedaży wyznaczają naszą pozycję na rynku.
 • Intensywny rozwój zawdzięczamy ciągłej ekspansji oraz podnoszeniu standardów już istniejących kanałów sprzedaży.
 • Jesteśmy firmą składającą się z wielu działów zorganizowanych w jedną spójną całość, gdzie wszyscy pracujemy w określonym, jednolitym, systemie.
 • Aktywnie wspieramy pomysły i inicjatywę naszych pracowników, ale także stawiamy im wymagania.
 • Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości naszych usług i oferowanych rozwiązań.
 • Stale pracujemy nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które bardzo często uzyskują status patentowy.
 • Wiemy, że tylko szybkie podejmowanie decyzji oraz proste procesy działania zapewnią nam sukces.
 • Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi firmy wypływającymi z przyjętego ładu korporacjnego.
 • Zawsze działamy odpowiedzialnie w zakresie ekonomii, spraw socjalnych i ekologii.
 • Sprawiedliwe podejście do innych jest zasadą każdego pracownika firmy.
 • Szanujemy i wspieramy się wzajemnie.
 • Dotrzymujemy zobowiązań i umów w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Pochwały, uznania, a także otwartość na krytykę mają tworzyć atmosferę pracy w firmie.
 • Jesteśmy zespołem elokwentnych pracowników i w ten sposób zapewniamy sobie możliwość wzajemnego zastępstwa w każdej dziedzinie.

 

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp