W ramach realizowanego Projektu, współfinansowanego przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej pt. "Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami" firma MoSoCo, będąca beneficjentem tego działania, ogłosiła dziewięć (9) konkursów na dostawę urządzeń i usług oraz dedykowanego oprogramowania do obsługi wymiany informacji w kanale B2B. 

Działania konkursowe i terminy ich ogłoszenia były zaplanowane zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. W konkursach wzięło udział ponad 30 ofert.

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów związanych z ogłoszymi konkursami, kierowanymi zapytaniami ofertowymi oraz rozstrzygnięciami komisji konkursowych.

Z dokumentami w oryginale dotyczącymi przeprowadzonych konkursów oraz dokonanych rozstrzygnięć konkursów można zapoznać się w siedzibie beneficjenta, w Piasecznie przy ulicy Nadarzyńsiej 53.

Konkurs nr 01/08/2014 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2014 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa sprzętu komputerowego - infrastruktura HP Blade, macierz dyskowa, VMware, Red Hat Linux

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 01/08/2014

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 01/08/2014

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 01/08/2014

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 01/08/2014

Konkurs nr 02/08/2014 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 08 października 2014 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa sprzętu komputerowego - urządzenia klasy UTM Fortigate 3700 i Fortigate 1000

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 02/08/2014

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 02/08/2014

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 02/08/2014

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 02/08/2014

Konkurs nr 01/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 marca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa usługi - projekt relacyjnej bazy danych obsługującej platformę sprzedażową 

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 01/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 01/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 01/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 01/08/2015

Konkurs nr 02/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa oprogramowania: MS SQL Server, Sage Symfonia Forte

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 02/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 02/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 02/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 02/08/2015

Konkurs nr 03/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 03/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 03/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 03/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 03/08/2015

Konkurs nr 04/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 czerwca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Wykonanie strony www Projektu

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 04/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 04/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 04/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 04/08/2015

Konkurs nr 05/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 czerwca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa usługi konfiguracji środowiska serwerowego oraz instalacja i konfiguracja sprzętu. Oprogramowanie środowiska OS

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 05/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 05/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 05/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 05/08/2015

Konkurs nr 06/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 czerwca 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa wysokowydajnych stacji roboczych XEON 3.0 GHz, dostawa laptopów 4K UHD

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 06/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 06/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 06/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 06/08/2015

Konkurs nr 07/08/2015 - termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 sierpnia 2015 roku,

Przedmiot konkursu: Dostawa oprogramowania dedykowanego B2B - usługa oprogramowania aplikacji platformy sprzedażowej, przeprowadzenie testów, wdrożenie systemu

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy konkurs nr 07/08/2015

Zapytanie ofertowe:  Zapytanie ofertowe konkurs nr 07/08/2015

Specyfikacja zamówienia:  Specyfikacja do zapytania ofertowego konkurs nr 07/08/2015

Protokół posiedzenia komisji konkursowej: Protokół komisji nr 07/08/2015

 

Z informacjami ogólnymi dotyczącymi realizowanego Projektu można zapoznać się pod poniższymi adresami stron www:

Konkurs: Konkurs na dostawę urządzeń i oprogramowania

Projekt: Wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B

znajdź nas na mapie

Siedziba MoSoCo 

Firma MoSoCo ma siedzibę w Piasecznie, przy ulicy Nadarzyńskiej 53. Najlepiej do nas dojechać od trasy nr 7 skręcając na drogę 721 w kierunku Piaseczna.

dane kontaktowe i rejestrowe

(N) : MoSoCo Spółka z o.o.

(A) : Nadarzyńska 53, 05-500 Piaseczno, Polska

(RN) : REGON 141819274, NIP 9512282271

(T) : +48 723 020 834

(F) : +48 22 754 6456

(E) : biuro@mosoco.pl

(W) : www.mosoco.pl

(R) : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

(K) : KRS 0000328542, kapitał zakładowy 5.400.000,00 PLN opłacony w całości

Początek strony

stopka ue parp